Analiza finansowa firmy – kiedy warto ją przeprowadzić?

Kondycja finansowa firmy regulowana jest przez szereg czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Aby ją ocenić, przeprowadza się analizę finansową. To badanie, które prezentuje ważne informacje nie tylko dla kierownictwa, lecz też dla otoczenia biznesu.

Analiza finansowa – charakterystyka
Analiza finansowa wchodzi w skład analizy ekonomicznej i polega na badaniu procesów finansowych odzwierciedlających efektywność działania firmy. Na jej podstawie można uzyskać informacje kluczowe w ocenie sytuacji danej jednostki, które wspomagają podejmowanie strategicznych decyzji.

Ocena kondycji firmy może odbywać się na podstawie różnych metodologii. Analiza finansowa dzielona jest na kilka kategorii, a mianowicie są to:
– wstępna analiza finansowa – odnosi się do struktury, dynamiki i finansowania firmy
– wskaźnikowa analiza finansowa – stanowi rozszerzenie analizy wstępnej i odnosi się do bardziej szczegółowych kwestii: rentowności, płynności, zadłużenia oraz obrotowości przedsiębiorstwa
– analiza mierników syntetycznych – prowadzona jako rozwinięcie analizy wskaźnikowej, by usprawnić ocenę sytuacji finansowej jednostki

Cele analizy finansowej
Za pomocą analizy finansowej firmy można pozyskać wartościowe dane związane z jej kondycją. Dane te mogą być używane do:
– kontrolowania bieżącej sytuacji gospodarczej firmy
– przygotowywania budżetu firmy
– oceny efektywności gospodarki przedsiębiorstwa
– podejmowania ważnych decyzji w perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej, między innymi związanych z inwestycjami, fuzjami, przejęciami

Adresaci analizy finansowej firmy
Analiza finansowa kierowana jest do wielu odbiorców – wykorzystywana jest zarówno przez firmę, jak i przez jej otoczenie.

W pierwszej kolejności analiza finansowa używana jest przez kierownictwo. Przez dostarczenie danych o kondycji biznesu umożliwia efektywne prowadzenie firmy, zredukowanie ryzyka, wykrycie narastających problemów.

Dane pochodzące z analizy finansowej są również stosowane przez:
– instytucje kredytujące
– inwestorów, akcjonariuszy
– kontrahentów
– urzędy statystyczne

Artykuł powstał we współpracy z https://eanaliza.pl/analiza-finansowa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Wpisz swoje imię