Czym jest regres ubezpieczeniowy?

regres ubezpieczeniowy

Wypadki komunikacyjne to jedna z najczęstszych przyczyn przedwczesnych zgonów czy inwalidztwa na świecie. Wiążą się one jednak również z niebagatelnymi skutkami ekonomicznymi. Stąd też – każdy kierowca powinien zadbać o wykupienie i regularne przedłużenie umowy ubezpieczeniowej OC. Niestety często są one obwarowane dodatkowymi kosztami i zobowiązaniami. W niniejszym tekście umożliwiamy zapoznanie się z terminem „regres ubezpieczeniowy” oraz informujemy, w jakich warunkach można go uniknąć.

Regres ubezpieczeniowy stanowi kwotę odszkodowania, o którą ubezpieczyciel może wystąpić od sprawcy wypadku lub też uszkodzenia ciała, zniszczenia mienia etc. Wypłacone poszkodowanemu świadczenie musi w niektórych sytuacjach wrócić do firmy ubezpieczającej. Na ogół nie dotyczy to zdarzeń będących konsekwencją nieszczęśliwego zbiegu okoliczności.

Z reguły sytuacjami, w których ubezpieczyciel bezwzględnie może zażądać zwrotu kwoty wypłaconego ofierze wypadku odszkodowania są:

  • intencjonalne spowodowanie szkody;
  • pozostawianie w czasie zajścia pod wpływem substancji odurzających;
  • brak aktualnego, obligatoryjnego ubezpieczenia OC;
  • brak uprawnień pozwalających na prowadzenie pojazdu;
  • spowodowanie wypadku pojazdem, który do nas nie należał (był kradziony lub pożyczony);
  • ucieczka z miejsca zdarzenia.

Każdorazowo ubezpieczyciel ma w obowiązku udowodnienie winy sprawcy. Od tego zależą koszty całościowe – oraz oczywiście od spowodowanych strat szacowanych na podstawie indywidualnych czynników. Jeśli podczas wypadku doszło też do uszkodzeń ciała u strony przeciwnej sprawca może być dodatkowo obciążony kosztami leczenia. Brak posiadania OC wpływa na sytuację sprawcy równie niekorzystnie, bowiem wtedy wszczynane jest postępowanie regresowe przez UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny), a czas na spłatę zobowiązania od momentu wpłynięcia wniosku wynosi jedyne 30 dni.

regres ubezpieczeniowy

Warto przy tym pamiętać, że również osoba, która spowodowała wypadek nie posiadając aktualnego OC ma swoje prawa – może m.in. złożyć dokładne wyjaśnienia co do sytuacji, a w przypadku, gdy nie dysponuje ustaloną w odszkodowaniu kwotą (z tytułu trudnych warunków bytowych), należność tę można zmniejszyć lub rozłożyć na raty. Regres ubezpieczeniowy może dotyczyć nie tylko wypadków komunikacyjnych, ale też ubezpieczeń mienia – w sytuacji, gdy poprzez nasze działanie dobra stałe osoby trzeciej ulegną uszkodzeniu częściowemu lub całkowitemu.

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Wpisz swoje imię