Ministerstwo Skarbu Państwa – rola dla gospodarki kraju

Ministerstwo Skarbu Państwa

Zmiany instytucjonalne są nieodzownym elementem w świecie współczesnej polityki. Nie inaczej jest w naszym kraju, gdzie trudno czasem śledzić w trybie rzeczywistym wszelkie nowelizacje ustaw, modyfikacje konstytucji czy nawet likwidacje instytucji państwowych. Pierwszy kwartał 2017 rozpoczął się od dużej zmiany w świecie gospodarki – przestało istnieć Ministerstwo Skarbu Państwa. Czym była i za co odpowiadała ta historyczna już jednostka? Mimo wszystko warto wiedzieć.

Ministerstwo Skarbu Państwa zostało powołane w roku 1996, przejmując kompetencje innych urzędów centralnych w zakresie zarządzania Skarbem Państwa i zastępując równocześnie Ministerstwo Przekształceń Własnościowych. Ministerstwo składało się m.in. z:

 • Departamentu Zarządzania Strategicznego i Rozwoju
 • Departamentu Nadzoru Właścicielskiego
 • Departamentu Spółek Strategicznych
 • Departamentu Przekształceń Własnościowych
 • Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej
 • Departamentu Mienia Skarbu Państwa
 • Departamentu Prawny
 • Departamentu Prawno-Procesowy
 • Departamentu Rynków Kapitałowych
 • Departamentu Budżetu i Finansów

W gestii tych jednostek znajdowały się następujące obowiązki:

 • egzekutywa uprawnień – w oparciu o ustalenia majątkowe Skarbu Państwa;
 • tworzenie założeń w ramach polityki ochrony interesów Skarbu Państwa;
 • gospodarowanie państwowym mieniem w oparciu o wcześniej przygotowane projekty,
 • regulowanie spraw prywatyzacji na etapie projektów oraz ich realizacji oraz zdawanie z przebiegu corocznych raportów, wspieranie procesów restrukturyzacyjnych;
 • przygotowywanie projektów ustaw i rozporządzeń mających na celu usprawnienie funkcjonowania Skarbu Państwa w aktualnie panujących warunkach gospodarczych;
 • systematyczne tworzenie ewidencji wszelkich państwowych jednostek administracyjnych;
 • prowadzenie rejestru przedsiębiorców, którzy wyrazili wniosek o udzielenie pomocy publicznej bądź wsparcia o innym charakterze;
 • księgowanie wartości pozostałego po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach majątku;
 • kontrolowanie przekształceń własnościowych dokonywanych przez inne organy administracji publicznej;
 • zatwierdzanie kandydatur oraz odwoływanie członków organów państwowych osób prawnych (przedsiębiorstw, spółek etc.);
 • zezwalanie na rozdysponowywanie przez państwowe osoby prawne środków materialnych przekraczających 50 tys. Euro;
 • przeprowadzanie postępowań egzekucyjnych jeżeli dotyczyły należności Skarbu Państwa na wniosek innych komórek organizacyjnych;
 • współpraca z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa – wydawanie opinii prawnych;

Zakończenie działalności MSP datowane jest na 31.12.2016, jednak w stanie likwidacji pozostawało przez trzy miesiące bieżącego roku.

Ministerstwo Skarbu Państwa

Co zastąpi MSP?

Rada ds. Spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Będzie ona miała za zadanie wspierać działania Prezesa Rady Ministrów. W Radzie zasiadać będzie 9 członków powołanych przez ministra gospodarki, ministra ds. energii oraz samego premiera. Podstawowym aktem regulującym prace Rady i premiera ma być Ustawa o Zasadach Zarządzania Mieniem Państwowym. Regulacje, jakie wprowadza obejmują również rezygnację z bezpośredniej prywatyzacji udziałów należących do Skarbu Państwa, określenie wymogów dla członków spółek państwowych a także organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Czy będzie to rozwiązanie korzystne dla gospodarki? Na weryfikacje przyjdzie zapewne poczekać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Wpisz swoje imię