Tajemnica bezpieczników

Jak sama nazwa wskazuje, rolą bezpieczników jest zabezpieczanie użytkownika, instalacji lub urządzenia, przed uszkodzeniem. Powody uszkodzenia mogą być różne, np. zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, wzrost ciśnienia (zawór bezpieczeństwa), wyciek gazu lub płynu itp. Do najbardziej popularnych należą bezpieczniki elektryczne (zabezpieczające instalacje elektryczne w domach przed przegrzaniem). Mogą one być termiczne (topikowe, gazowydmuchowe, metaliczne i termistorowe), przepięciowe i różnicowo-prądowe.

Budowa bezpieczników topikowych

W szczelnej, najczęściej ceramicznej obudowie znajduje się element topikowy, w postaci drucika lub cienkiej ponacinanej taśmy. Jako materiału używa się miedzi i srebra. Topik najczęściej zasypany jest piaskiem kwarcowym, który przyspiesza proces gaszenia łuku.

Zasada działania bezpieczników topikowych

Topik jest przewodnikiem elektryczności i nagrzewa się, kiedy przepływa przez niego prąd. Jeżeli w ciągu określonego czasu, popłynie prąd o zbyt dużym natężeniu, zacznie się topić i powstaje łuk elektryczny. Po jego zgaśnięciu następuje przerwanie obwodu. Im większe jest natężenie prądu, tym krótszy jest czas, potrzebny do stopienia topika (charakterystyka czasowo-prądowa odwrotna). Stopiony bezpiecznik należy wymienić na nowy.

Budowa i zasada działania bezpieczników gazowydmuchowych

Konstrukcja tych bezpieczników została opracowana dla sieci średnich i wysokich napięć.

Ich budowa jest podobna do topikowych, ale topik umieszczony jest w rurce z materiału gazującego, przez co łuk wywołuje silne gazowanie ścianek i szybciej gaśnie. Dodatkowo topik jest napięty za pomocą sprężyny i w momencie przepalenia, wyskakuje z rurki.

Bezpieczniki metaliczne rozłączają obwód elektryczny w wyniku zmiany kształtu podgrzanej blaszki.

Budowa i zasada działania bezpieczników termistorowych

Są to bezpieczniki półprzewodnikowe, w których opór elektryczny silnie wzrasta, wraz ze wzrostem temperatury. Prąd w instalacji zostaje przerwany nie na skutek przepalenia topika, ale gwałtownego wzrostu rezystancji materiału bezpiecznika. Po przegrzaniu bezpiecznik ten nie ulega zniszczeniu i można go ponownie włączyć po usunięciu uszkodzenia.

Bezpieczniki przepięciowe

Zadaniem tych bezpieczników jest ochrona urządzeń przed przepięciami występującymi w sieci (np. w wyniku zwarcia lub przepięcia na uziemioną obudowę). Produkuje się trzy klasy tych bezpieczników: A, B oraz C.

Bezpieczniki różnicowo-prądowe

Powinny być instalowane w domkach jednorodzinnych, ponieważ chronią ludzi przed porażeniem prądem. Ich działanie opiera się na I prawie Kirchhoffa (suma prądów wypływających z węzła musi być równa sumie prądów wpływających). Jeżeli ilości tych prądów różnią się, bezpiecznik wyłącza obwód.

Zastosowanie bezpieczników

Przede wszystkim chronią one przewody i kable przed pożarem oraz zabezpieczają różne urządzenia przed uszkodzeniem, czy zniszczeniem, np. silniki, transformatory, urządzenia elektroenergetyczne oraz elementy elektroniczne (diody, tranzystory, tyrystory itp.).

Bezpieczniki, wraz z rozwojem technologii uległy znacznej miniaturyzacji, produkowane są z różnych materiałów i w różnych kształtach. Mają odmienne parametry pracy (temperatura, natężenie i napięcie). Z ciekawą i bogatą ofertą bezpieczników można zapoznać się na stronie www.micros.com.pl. Znajdziemy tu bezpieczniki termiczne, polimerowe, samochodowe, kubkowe, ceramiczne, szklane, SMD, nadprądowe oraz gniazda i uchwyty bezpiecznikowe.

Hurtownia Micros istnieje na polskim rynku od 1988 roku i zajmuje się sprzedażą podzespołów elektronicznych, służących do produkcji oraz serwisu urządzeń elektronicznych. Oferowane produkty pochodzą od cenionych producentów i są wysokiej jakości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Wpisz swoje imię