Jaki wpływ na gospodarkę może mieć inflacja kosztowa?

inflacja kosztowa

Jednym z podstawowych terminów ekonomicznych jest inflacja. Można wyróżnić jej kilka typów. W najszerszym pojęciu za inflację uznaje się rozłożony w dłuższym okresie czasu proces dewaluacji pieniądza w gospodarce, bądź też – utrzymującą się w perspektywie kilkumiesięcznej, a nawet kilkuletniej, tendencję wzrostową średniego poziomu cen. W niniejszym tekście chcemy wyjaśnić, czym jest inflacja kosztowa, zwana inaczej podażową oraz jakie są jej przyczyny i mierniki. Zapraszamy do lektury.

Występowanie inflacji kosztowej

Można mówić o występowaniu inflacji kosztowej wtedy, gdy na zasoby (bądź też jeden z nich) nałożone są ograniczenia sprzedażowe lub też gdy następuje wzrost cen. Pomiaru inflacji dokonuje się w oparciu o zmiany w indeksie cen towarów i usług wyrażane w procentach (czyli stopę inflacji), najczęściej w okresie jednego roku. Zazwyczaj mierzy się ją na reprezentatywnej grupie tzw. koszyka dóbr. Inflacja kosztowa może być generowana również przez inne czynniki, takie jak: wzrosty cen surowców, wyższe koszty importu określonych surowców, zwiększone narzuty na płace pracowników produkcji, wzrost płac konsumentów, wzrost innych kosztów produkcji etc.

W większości przyczyny inflacji kosztowej są spowodowane przez niewystarczającą podaż środków.

Ograniczone zasoby zawsze wzmagają konkurencję na rynku, jednak w sytuacji, gdy dobra należą do pierwotnych, najbardziej potrzebnych, wzrastają również ceny dla przeciętnego konsumenta.

Może to być generowane zarówno przez problemy z importem (niepokojąca sytuacja polityczna, embargo itp.), jak i klęski żywiołowe, nieurodzaj (ograniczające w znaczny sposób dostawy żywności). Problemem pozostaje też wzrost płac, wraz z którym wcale nie zwiększa się wydajność pracowników – w takiej sytuacji producent jest zmuszony podnieść cenę.

inflacja kosztowaInflacja kosztowa rodzaje

Reasumując, inflacja kosztowa dzieli się obecnie na dwie główne kategorie – płacowej oraz importowej. W pierwszej kluczową rolę odgrywają związki zawodowe, natomiast w drugiej – rozmaite czynniki na poziomie globalnym, dotyczące sytuacji społecznej, politycznej. Należy pamiętać, że współcześnie istnieje wysoka zależność rynkowa między poszczególnymi państwami, a tym samym wzrost cen za granicą prowadzi do takiej samej tendencji w państwie sąsiednim. Naturalnie kraje rozwinięte starają się wprowadzać politykę przeciwinflacyjną. Wymaga to zmniejszania tempa, w jakim rosną koszty dóbr i usług – kluczem do sukcesu może być odejście od monopolistycznego modelu gospodarki.

Poprzedni artykuł5 pomysłów na szybką i zdrową kolację!
Następny artykułJak ubrać dziecko na spacer
Uwielbiam koty, portugalskie wino i płyty winylowe :) Poza hobby, zawodowo zajmuję się projektowaniem wnętrz i, dodatkowo, prowadzeniem niniejszego portalu. Mam nadzieję, że znajdziesz tu coś ciekawego dla siebie :)
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Wpisz swoje imię